Bijeenkomsten

Doe mee en denk mee. Uw mening is belangrijk! Voor de huidige fase, de Planuitwerking, is een participatieplan opgesteld. Hierin staat hoe we de omgeving betrekken, en welke opties voor inspraak er zijn.
Spoorwegovergang met fietsers die staan te wachten

We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten om de omgeving goed te informeren. In het participatieplan planuitwerking ziet u welke inspraakmomenten en bijeenkomsten er in deze fase zijn. Via onder andere deze website en de nieuwsbrief informeren we u over aankomende bijeenkomsten. 

Bijeenkomsten 2023

  • Najaar 2023: themabijeenkomsten over geluid en trillingen
  • Eind 2023: informatiebijeenkomst milieueffectrapport, ontwerp provinciaal inpassingsplan en ter inzagelegging

Informatie

Voor vragen over de RegioExpres kunt u op werkdagen terecht bij omgevingsmanager Jan van de Wouw van de provincie Gelderland, (026) 359 8491 of per e-mail j.vande.wouw@gelderland.nl.