Over deze site

Deze website wordt onderhouden en beheerd door de provincie Gelderland.

Inhoud van de site

  • nieuws en actualiteiten;
  • informatie over het project en de diverse deelprojecten;
  • informatie over de planning van de uitvoering en de actuele stand van zaken buiten;
  • contactgegevens voor vragen, klachten en meldingen.

Auteursrecht

Op een deel van het beeldmateriaal op deze site rust auteursrecht. Wilt u beeldmateriaal hergebruiken dan kunt u daarvoor toestemming vragen via provincieloket@gelderland.nl.