Project

De RegioExpres verbindt de Randstad met de Gelderse regio's: het is een sneltrein op de spoorverbinding Arnhem – Doetinchem – Winterswijk. De komst van de RegioExpres zorgt voor een grote verbetering van de bereikbaarheid, woon- en werkomgeving en leefbaarheid van de regio’s Achterhoek en Liemers.
Vrouw op perron

Advies milieueffectrapport afgerond

Provincie Gelderland vroeg de Commissie voor de milieurapportage een advies te geven over het milieueffectrapport voor de RegioExpres. In het rapport staan de effecten beschreven van het project op onder andere archeologische waarden, trillingen, (laagfrequent) geluid, de stikstofdepositie op natuur en de milieugevolgen van de aanlegfase op hoofdlijnen. We vullen het milieueffectrapport aan naar aanleiding van de adviezen van de Commissie.

Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 12 december 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 lag het ontwerp-inpassingsplan met bijbehorende stukken formeel ter inzage. We ontvingen 50 zienswijzen. We gaan deze beantwoorden in een zienswijzennota.

Voordelen van de RegioExpres

De RegioExpres kent 6 grote voordelen: 

 • Snelheid: 
  de reistijdwinst voor reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek is tot 13 minuten. Door een betere aansluiting op de intercity’s richting de Randstad en Nijmegen bedraagt de reistijdwinst tot 26 minuten.
 • Capaciteit: 
  de RegioExpres biedt extra capaciteit en ontlast de stoptreinen. Hierdoor zijn er meer zitplaatsen beschikbaar voor reizigers uit de Liemers. Ook is extra capaciteit nodig vanwege de sterke verwachte reizigersgroei als gevolg van de verstedelijking in de regio Arnhem Nijmegen en regio Foodvalley. 
 • Betrouwbaarheid: 
  door het extra dubbelspoor verbetert de betrouwbaarheid van het spoor. Het extra dubbelspoor biedt ruimte voor versnelling van de ICE Duitsland richting Utrecht/Amsterdam en de treinverbinding tussen de Randstad en Nijmegen.
 • Robuustheid: 
  door het extra dubbelspoor verbetert de robuustheid van het spoor omdat treinen elkaar kunnen passeren. Er is er minder kans op storingen en vertragingen
 • Duurzaamheid: 
  met de RegioExpres zullen meer mensen de auto en de drukke A12/A18 verruilen voor de trein.
 • Veiligheid: 
  met de komst van de RegioExpres worden overwegen en de stationsomgevingen van Wehl en Doetinchem De Huet  veiliger. 
   

Bekijk hieronder de video. 

Verschillende fasen en planning

Op de Planning-pagina lichten we de verschillende fasen van het project toe.