Project

De RegioExpres verbindt Nederland: het is een sneltrein op de spoorverbinding Arnhem – Doetinchem – Winterswijk. Dit zorgt voor een grote verbetering van de bereikbaarheid, woon- en werkomgeving en leefbaarheid van de regio’s Achterhoek en Liemers.
Project

Voordelen van de RegioExpres

De reistijdwinst voor reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek is tot 13 minuten. Door een betere aansluiting op de intercity’s richting de Randstad en Nijmegen bedraagt de reistijdwinst 20 minuten. De RegioExpres is een extra sneltrein. Dit levert ook extra voor de sterke verwachte reizigersgroei als gevolg van de verstedelijkingopgave: 16.000 extra woningen in Arnhem-Oost en de Liemers. Door het extra dubbelspoor verbetert de betrouwbaarheid en is er minder kans op storingen en vertragingen. Het extra dubbelspoor biedt daarbij ruimte voor versnelling van de ICE Duitsland richting Utrecht/Amsterdam en de treinverbinding. Met de RegioExpres zullen meer mensen de auto en de drukke A12/A18 verruilen voor de trein. De stationsomgevingen van Wehl en Doetinchem zullen met de komst van RegioExpres worden verbeterd.

De Achterhoekse RegioExpres is onderdeel van het landelijke Toekomstbeeld OV. Hierin wordt onder regie van het Rijk het spoornetwerk voor 2040 bepaald. In de daaruit volgende uitwerking van de A12-corridor (Randstad – Arnhem – Duitsland) is de introductie van de RegioExpres de belangrijkste ontwikkeling op het spoor in het oosten van Nederland. We vragen nadrukkelijk aan het Rijk om RegioExpres samen met ons mogelijk te maken. Bekijk hieronder de video.

transcriptie

We zien iemand inchecken op station Arnhem. Hij kijkt naar de treintijden. Vervolgens zien we stations Arnhem en Winterswijk. De spoorverbinding Arnhem - Doetinchem – Winterswijk telt dagelijks 21.000 reizigers en is daarmee één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. In de toekomst kunnen niet alle reizigers meer mee in de ochtendspits. Er stapen veel mensen uit de treinen. Het is druk. Dit willen we voor zijn, met de RegioExpres De RegioExpres stopt tussen Winterswijk en Doetinchem overal, om daarna zonder stoppen door te rijden naar station Arnhem. We zien een kaart van de RegioExpres. In beeld verschijnen de namen van stations Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Terborg, Gaanderen, Doetinchem en Arnhem. De RegioExpres kent 6 voordelen: De snelheid. De reistijd tussen de Achterhoek, Arnhem en de Randstad wordt verkort. Tekst in beeld laat zien dat reizen naar de Achterhoek 13 minuten sneller is en naar de randstad 20 minuten sneller. De capaciteit. Er komen meer zitplaatsen beschikbaar voor reizigers uit de Liemers. Dat geldt ook voor de extra reizigers gevolg van de 16.000 nieuwe woningen in dit gebied. Ook op het gebied van dienstregeling zijn er voordelen. De ICE en de regionale treinen worden sneller, doordat ze elkaar niet hinderen. We zien een ICE Arnhem binnenrijden. Daarnaast wordt het een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor de auto. Ten oosten van Arnhem ligt op de A12 namelijk één van de grootste fileknelpunten van Nederland. We zien een beeld van rwsverkeersinfo.nl waarop file te zien is op de A12.En de aanpassingen aan stations, en de nieuwe veiligere inrichting van 11 overwegen, zorgen voor een grotere veiligheid. We zien een extra perron verschijnen op station Wehl. Verderop krijgt een overweg een dubbel spoor en verschijnt er een rode lijn die de nieuwe overweg laat zien. Deze loopt recht over het spoor. Tot slot is de RegioExpres betrouwbaar. De treinen rijden meer op tijd dankzij het extra dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem de Huet. Het voorkeursalternatief is vastgesteld. De planuitwerking voor de RegioExpres is gestart. Het project gaat tussen de 91 tot 133 miljoen euro kosten. Provincie Gelderland heeft al 30 miljoen euro gereserveerd en rekent ook op een bijdrage van het Rijk. Als daar eind 2022 duidelijkheid over is, dan kan in 2025 de schop de grond in, en rijdt de RegioExpres in 2027. Outrotitel: RegioExpres RegioExpres wordt ondersteund door Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen en Achterhoek Ambassadeurs

Verschillende fasen en planning

Op de Planning-pagina lichten we de verschillende fasen van het project toe. 

Planuitwerking

De Verkenning naar de RegioExpres is afgerond. Het Voorkeursalternatief voor de inpassing voor het 2e spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet is vastgesteld. Provincie Gelderland start de 1e fase van de Planuitwerking voor de RegioExpres. 

De provincie stelt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF 2 MB) op. Dat is een onderzoeksagenda waarin staat wat de aard en het doel is van het project en de plannen, welke alternatieven worden bekeken en welke milieueffecten worden onderzocht. We bepalen in dit document ‘het detailniveau’ van het (milieu)onderzoek. Bijvoorbeeld van (water)bodemonderzoek, stikstof en ecologie. Daarnaast stellen we het Participatieplan Planuitwerking RegioExpres (PDF 1 MB) op, waarin we beschrijven hoe we de omgeving informeren en betrekken bij de plannen. Alle relevante documenten staan op de pagina Documenten

Voorkeursalternatief

We verzamelen, bespreken en wegen alle ontvangen reacties van betrokkenen. Die reacties zijn ingediend via allerlei vormen van inspraak, zoals online informatiebijeenkomsten, zienswijzen, PraatMee online omgeving en via de omgevingsmanager. In 2021 hielden we een aantal eerste onderzoeken. Deze informatie leidde tot de uitwerking van de Nota Voorkeursalternatief (PDF 5 MB), het plan op hoofdlijnen. 

In het voorjaar van 2022 besloten Gedeputeerde Staten over het Voorkeursalternatief en spraken de Provinciale Staten brede steun uit. De RegioExpres is overgegaan van de Verkenning naar de fase Planuitwerking.