Project

De RegioExpres verbindt Nederland: het is een sneltrein op de spoorverbinding Arnhem – Doetinchem – Winterswijk. Dit zorgt voor een grote verbetering van de bereikbaarheid, woon- en werkomgeving en leefbaarheid van de regio’s Achterhoek en Liemers.
Vrouw op perron

Voordelen van de RegioExpres

De reistijdwinst voor reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek is tot 13 minuten. Door een betere aansluiting op de intercity’s richting de Randstad en Nijmegen bedraagt de reistijdwinst tot 26 minuten. De RegioExpres is een extra sneltrein. Dit levert ook extra voor de sterke verwachte reizigersgroei als gevolg van de verstedelijkingopgave: 25.000 extra woningen in Arnhem-Oost en de Liemers. Door het extra dubbelspoor verbetert de betrouwbaarheid en is er minder kans op storingen en vertragingen. Het extra dubbelspoor biedt daarbij ruimte voor versnelling van de ICE Duitsland richting Utrecht/Amsterdam en de treinverbinding. Met de RegioExpres zullen meer mensen de auto en de drukke A12/A18 verruilen voor de trein. De stationsomgevingen van Wehl en Doetinchem zullen met de komst van RegioExpres worden verbeterd.

De Achterhoekse RegioExpres is onderdeel van het landelijke Toekomstbeeld OV. Hierin wordt onder regie van het Rijk het spoornetwerk voor 2040 bepaald. In de daaruit volgende uitwerking van de A12-corridor (Randstad – Arnhem – Duitsland) is de introductie van de RegioExpres de belangrijkste ontwikkeling op het spoor in het oosten van Nederland. Bekijk hieronder de video.

Verschillende fasen en planning

Op de Planning-pagina lichten we de verschillende fasen van het project toe. 

Planuitwerking

De Verkenning naar de RegioExpres is afgerond. Het Voorkeursalternatief voor de inpassing voor het 2e spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet is vastgesteld. Provincie Gelderland start de 1e fase van de Planuitwerking voor de RegioExpres. 

De provincie stelt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF 2 MB) op. Dat is een onderzoeksagenda waarin staat wat de aard en het doel is van het project en de plannen, welke alternatieven worden bekeken en welke milieueffecten worden onderzocht. We bepalen in dit document ‘het detailniveau’ van het (milieu)onderzoek. Bijvoorbeeld van (water)bodemonderzoek, stikstof en ecologie. Daarnaast stellen we het Participatieplan Planuitwerking RegioExpres (PDF 1 MB) op, waarin we beschrijven hoe we de omgeving informeren en betrekken bij de plannen. Alle relevante documenten staan op de pagina Documenten

Voorkeursalternatief

We verzamelen, bespreken en wegen alle ontvangen reacties van betrokkenen. Die reacties zijn ingediend via allerlei vormen van inspraak, zoals online informatiebijeenkomsten, zienswijzen, PraatMee online omgeving en via de omgevingsmanager. In 2021 hielden we een aantal eerste onderzoeken. Deze informatie leidde tot de uitwerking van de Nota Voorkeursalternatief (PDF 5 MB), het plan op hoofdlijnen. 

In het voorjaar van 2022 besloten Gedeputeerde Staten over het Voorkeursalternatief en spraken de Provinciale Staten brede steun uit. De RegioExpres is overgegaan van de Verkenning naar de fase Planuitwerking.