Veel belangstelling voor informatiebijeenkomsten Voorkeursalternatief RegioExpres

Provincie Gelderland, ProRail, en gemeenten Montferland en Doetinchem ontvingen ruim 110 bezoekers tijdens de 3 informatiebijeenkomsten in december 2021. Bezoekers konden in gesprek met specialisten over welke stappen zijn gezet in tijdens de Verkenningsfase.
Gepubliceerd op: 22-december-2021

Daarbij werden de belangrijkste keuzes uit de conceptnota Voorkeursalternatief voor gemeente Montferland, Wehl en Doetinchem uitgelegd.

Ook zijn de resultaten van de eerste onderzoeken zoals geluid en trillingen, en ecologie toegelicht. Naar verwachting besluiten Gedeputeerde Staten in januari 2021 en volgt de oordeelvorming in Provinciale Staten in maart 2022. Bij instemming gaat het project over naar de Planuitwerkingsfase.  

Spoorprojecten zijn van lange duur en ingewikkeld. Daarom zijn opnieuw de verschillende fasen van het project toegelicht en de resultaten van alle stappen tijdens de Verkenningsfase per gemeente duidelijk gemaakt tijdens de bijeenkomsten. Deze uitkomsten zijn samengevat in de conceptnota Voorkeursalternatief (PDF 4,4 MB), die ook ter inzage lag voor de aanwezigen. In dit plan op hoofdlijnen staan onder meer: 

  • De belangrijkste afwegingen en keuzes van de ligging van het benodigde dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet;
  • De resultaten uit de eerste onderzoeken;
  • Een maatschappelijke baten- en kostenanalyse;
  • Hoe de reacties uit de omgeving door participatie en inspraak zijn verwerkt.

Betere plannen door inspraak van de omgeving 

Belangstellenden hebben tijdens de Verkenningsfase kunnen reageren en meedenken met het project. Naast de formele periode van inspraak en zienswijzen, zijn meerdere (online) bijeenkomsten georganiseerd. Ook stelde we een digitaal platform open waarin iedereen een reactie kon plaatsen. Er zijn vele keukentafelgesprekken geweest met direct omwonenden en de omgevingsmanager om belangrijke aandachtspunten, zorgen en voorstellen te verkennen. Tijdens de fysieke informatiebijeenkomsten in Didam en Doetinchem werden veel persoonlijke en sterk lokaal gerichte vragen duidelijk gemaakt met gedetailleerd beeldmateriaal en kaarten. Veel gestelde vragen betroffen de beoogde ligging van het dubbelspoor, maatregelen tegen geluid en trillingen, de benodigde investeringen, en de vormen van inspraak in de Planuitwerkingsfase. De antwoorden staan op Vraag en Antwoord

Verbeteren spoorlijn Arnhem-Winterswijk  

Met ongeveer 21.000 reizigers per dag is de spoorverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland en heel belangrijk voor het openbaar vervoer in de Achterhoek en Liemers. Het verbeteren van de spoorlijn zorgt voor een betere verbinding tussen de Randstad en de Gelderse regio’s. Dit zorgt voor een aantrekkelijkere woon-, werk- en leefomgeving.  

Wilt u automatisch op de hoogte blijven over RegioExpres? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief RegioExpres