Planning

In spoorprojecten werken we samen met ProRail. We volgen voor de RegioExpres het proces van ProRail van 4 projectfasen: Initiatief, Verkenning, Planuitwerking en Realisatie.
Initiatief

2018

Provincie Gelderland werkt al lange tijd aan de verbetering van de spoorverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk. In 2018 is besloten een studie te doen waarbij de mogelijkheden en kansen voor deze spoorverbinding breed worden verkend.

Verkenning

2018-2021

In de verkenningsfase deden we globale onderzoeken naar de milieueffecten en werkten we het voorkeursalternatief voor de RegioExpres uit. De verkenning bestond uit 3 onderdelen. 

Planuitwerking

2022-2025

In de planuitwerking werken we het gekozen voorkeursalternatief in detail uit tot een provinciaal inpassingsplan en vragen we de (hoofd)vergunningen aan. Ook doorlopen we een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage).

Realisatie

2026-2027

In de realisatiefase bereiden we de werkzaamheden voor en voeren we deze uit, zodat de RegioExpres kan gaan rijden. 

Hieronder ziet u de ruimtelijke procedure en planning voor de komst van de RegioExpres.

Initiatief (2018), afgerond

Verkenning (2018 – 2021), afgerond

Planuitwerking (2022 – 2025)

Realisatie (2026 – 2027)