Informatiebeveiliging

De veiligheid van onze ICT-systemen vinden we belangrijk. Desondanks kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek aanwezig is.

Als u een zwakke plek in een of meerdere van onze systemen heeft gevonden, meld het ons voordat u het aan de buitenwereld laat weten. Dit heet Responsible Disclosure. Dan kunnen we zo snel mogelijk maatregelen treffen.

Werkwijze melden zwakke plek

Als u een zwakke plek in een ICT-systeem ontdekt, dan vragen wij u als volgt te werk te gaan:

 • mail uw bevindingen naar security@gelderland.nl
 • geef voldoende informatie zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan er meer informatie nodig zijn
 • laat uw contactgegevens achter zodat we met u contact kunnen opnemen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat hiervoor minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter
 • doe de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid
 • deel de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen totdat het is opgelost
 • ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

Maak geen misbruik van zwakke plek in ICT-systeem

Als u een zwakke plek ontdekt, vermijd dan onderstaande handelingen:

 • plaatsen van malware
 • kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem)
 • aanbrengen van veranderingen in het systeem
 • herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen
 • gebruikmaken van het zogeheten ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen
 • gebruikmaken van denial-of-service of social engineering.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar: security@gelderland.nl