Documenten

Met de vaststelling van de Nota Voorkeursalternatief is het project RegioExpres overgegaan van Verkenning naar Planuitwerking. Hieronder staan alle relevante documenten.

Documenten 

Hieronder vindt u per fase van de RegioExpres alle relevante documenten.

Verkenning (2018 – 2021)

Fase 2

Nota Kansrijke Oplossingen RegioExpres - In 2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de RegioExpres, naar de voordelen, kosten, benodigde infrastructuur en belanghebbenden. De conclusies over de effecten van de RegioExpres, de benodigde infrastructuur en de kosten staan in dit document.

Fase 3: start procedure

Fase 3: eindresultaten

Planuitwerking (2022 – 2025)

Start m.e.r.-procedure