Documenten

Om de haalbaarheid van de spoorverdubbeling en de RegioExpres te onderzoeken, is provincie Gelderland een verkenning gestart. We houden rekening met de eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt aan zogeheten projectprocedures. Iedereen kon een inspraak indienen van 5 november 2020 tot en met 16 december 2020. Als u een reactie stuurde in deze periode, ontvangt u aan het einde van de verkenningsfase (naar verwachting eind 2021) een formeel antwoord in de vorm van een reactienota. Dit is een bundeling op thema van alle binnengekomen reacties en antwoorden.

Bekijk het overzicht van de inspraakreacties RegioExpres en voorlopige antwoorden (PDF 335 kB).  

Documenten inspraakperiode najaar 2020

Achtergronddocumenten

  • Nota Kansrijke Oplossingen RegioExpres (PDF 1,1 MB) - In 2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de RegioExpres, naar de voordelen, kosten, benodigde infrastructuur en belanghebbenden. De conclusies over de effecten van de RegioExpres, de benodigde infrastructuur en de kosten staan in dit document