Documenten

Om de haalbaarheid van de spoorverdubbeling en de RegioExpres te onderzoeken, start provincie Gelderland een verkenning. Daarmee houdt de provincie rekening met de eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt aan zogeheten projectprocedures. Iedereen kan van 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 reageren.

De provincie hoort graag wat u van het idee vindt, wat zij tijdens de verkenning volgens u niet mag vergeten en wat eventuele andere aandachtspunten zijn. Ook kunt u zelf oplossingen aandragen voor de opgave van deze verkenning. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor de inpassing van het tweede spoor in de omgeving en de vormgeving van de stations(omgevingen) in Wehl en Doetinchem De Huet.

Documenten inspraakperiode najaar 2020

Inzage

Ook zijn de Notitie Opgave verkenning RegioExpres en het participatieplan van 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 binnen de reguliere openingstijden in te zien op de volgende locaties:

 • Gemeente Doetinchem, Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem;
 • Gemeente Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam;
 • Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem.

Reageren

Reageren kan op de volgende manieren:

 • Digitaal: door een e-mail te sturen naar post@gelderland.nl, onder vermelding
  van ‘Verkenning RegioExpres, zaaknummer 2020-012979’;
 • Post: door een brief te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van
  Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van
  ‘Verkenning RegioExpres, zaaknummer 2020-012979’;
 • Mondeling: door telefonisch contact op te nemen met Jan van de Wouw (omgevingsmanager RegioExpres) via het telefoonnummer 026 359 84 91.

Achtergronddocumenten

 • Nota Kansrijke Oplossingen RegioExpres (PDF 1,1 MB) - In 2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de RegioExpres, naar de voordelen, kosten, benodigde infrastructuur en belanghebbenden. De conclusies over de effecten van de RegioExpres, de benodigde infrastructuur en de kosten staan in dit document