Welkom in het informatiecentrum RegioExpres

Het nieuwe informatiecentrum voor de sneltrein RegioExpres Arnhem-Doetinchem-Winterwijk is geopend in Didam.
Gepubliceerd op: 17-mei-2022

De provincie, ProRail, gemeenten Montferland en Doetinchem openden een informatiecentrum voor de sneltrein RegioExpres. Mensen met vragen zijn op afspraak van harte welkom bij de omgevingsmanager. Het informatiecentrum is gevestigd op de begane grond aan de Raadhuisstraat 14, 6942 BE in Didam. 

Persoonlijk en dichtbij

De provincie, ProRail en gemeenten Montferland en Doetinchem vinden het belangrijk om de omgeving goed bij iedere fase van RegioExpres te betrekken. Dat gebeurt via de website, informatiebijeenkomsten, PraatMee omgeving, ontwerpsessies en keukentafelgesprekken. Mensen met vragen kunnen terecht bij de omgevingsmanager via telefoon en e-mail. Met het informatiecentrum komt er een extra mogelijkheid voor contact op locatie. 

In gesprek met de omgevingsmanager

Spoorprojecten zijn langdurige en ingewikkelde projecten. Het informatiecentrum is ingericht met verschillende overzichtskaarten van de spoorverbinding, de overwegen en aanliggende wegen en het beoogde dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet. Ook kunnen bezoekersextra informatie krijgen over de huidige fase Planuitwerking, verschillende (milieu-) onderzoeken, procedures en inspraak, politieke besluitvorming en planning. 

Betere plannen door kennis en inspraak uit de omgeving

Voor de Planuitwerking is een participatieplan opgesteld. Daarin staat hoe we de omgeving willen betrekken. Zowel het Participatieplan Planuitwerking als de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, liggen van 28 april 2022 t/m 8 juni 2022 in print ter inzage bij de gemeenten en provincie, en digitaal. Dit is de 1e stap in de m.e.r.procedure (milieueffectrapportage). Iedereen kan in deze periode reageren. Meer informatie vindt u hier. U kunt hulp krijgen met het opstellen van een zienswijze. Neem hiervoor contact op met de omgevingsmanager.

Maak een afspraak 

Wilt u meer weten over de RegioExpres? Misschien staat uw vraag al op onze website bij Vraag en Antwoord.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of overige vragen contact op via het vragenformulier of telefonisch via 026 359 99 99. Het informatiecentrum is op afspraak op dinsdag geopend van 09.30 uur tot 16.30 uur. U kunt op afspraak bij de omgevingsmanager Jan van de Wouw terecht. Neemt u hiervoor contact op via e-mailadres j.vande.wouw@gelderland.nl of telefoonnummer 06 52 80 22 39.