Voorbereiding voorkeursalternatief RegioExpres

1 keer per uur een sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem. Dat is een grote wens van de regio Achterhoek én het doel van provincie Gelderland. We stellen met ProRail, gemeenten en andere partijen een voorkeursalternatief samen. Omwonenden en andere betrokkenen kunnen hierover meepraten.
Gepubliceerd op: 27-oktober-2020

Voor spoorprojecten is deze aanpak relatief nieuw. De 1e online-informatiebijeenkomsten zijn op 16 en 18 november 2020. Voor deze stap is geld beschikbaar.

Schetsen 2e spoor Didam-Doetinchem-De Huet en 2 stations

De komende maanden maakt ProRail in opdracht van provincie Gelderland schetsontwerpen voor het 2e spoor Didam-Doetinchem De Huet. En voor de nieuwe perrons van Wehl en Doetinchem- De Huet. Door het extra spoor wijzigt de situatie in de omgeving. Dit heeft mogelijk ook invloed op de overwegveiligheid in dat gebied. ProRail, wegbeheerders en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Waarover kunt u meepraten?

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden kunnen meepraten over veel onderwerpen. Zoals de inpassing van het 2e spoor en de vormgeving van de stations(omgevingen) in Wehl en bij Doetinchem-De Huet. Er staan ook onderwerpen niet ter discussie. Zoals de dienstregeling en het besluit dat er geen nieuwe stations komen. Er is  besloten dat de RegioExpres niet stopt tussen Doetinchem en Arnhem. Daar is al veel onderzoek naar gedaan. Met als uitkomst dat een extra stop niet wenselijk of mogelijk is.

Investeren in OV van de toekomst

Jan van der Meer gedeputeerde openbaar vervoer: ”Juist nu moeten we investeren in het openbaar vervoer van de toekomst. Vanuit de Achterhoek wordt de reistijd naar Arnhem CS 13 minuten korter. Vanaf station Doetinchem kan een reiziger binnen 1 uur op Utrecht CS staan. Daardoor hebben mensen meer mogelijkheden voor banen en studies en wordt de regio aantrekkelijker om te gaan wonen en werken. We hebben wel het Rijk en andere partners nodig om mee te investeren. We moeten de RegioExpres zelf ook nog afwegen tegen andere projecten. De RegioExpres betekent voor veel mensen een verbetering. Ik heb er daarom alle vertrouwen in!”  

Planning en besluitvorming

Uitkomst van deze ‘verkenning’ (zoals deze fase in de Omgevingswet heet) is een betaalbaar, vergunbaar en technisch maakbaar voorkeursalternatief met voldoende draagvlak en maatschappelijke baten. Het besluit over het voorkeursalternatief staat eind 2021 gepland. Dan hebben verschillende instanties ook alle onderzoeken afgerond. Als alles voorspoedig verloopt kan de RegioExpres in 2026 rijden.