Start inspraak RegioExpres

Van 28 april tot en met 8 juni 2022 liggen de Onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het Participatieplan voor de RegioExpres ter inzage, zowel digitaal als in de gemeentehuizen van Doetinchem en Montferland en het Huis der Provincie in Arnhem.
Gepubliceerd op: 28-april-2022

Informatiebijeenkomst 16 mei

Op maandag 16 mei 2022 bent u welkom tijdens de inloopbijeenkomst van 19.00 uur tot 20.30 uur bij Jan&Jan, Lieve Vrouweplein 4, in Didam. Het projectteam van de RegioExpres geeft u informatie over de Onderzoeksagenda milieu (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en het Participatieplan. U kunt ook uw mening geven via een officiële zienswijze. 

Hoe kunt u reageren: 

  • Vermeld altijd: zienswijze NRD RegioExpres, zaaknummer 2022-006095
  • digitaal: post@gelderland.nl
  • per post met een brief naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem
  • mondeling: door telefonisch contact op te nemen via 026 359 84 91

Meepraten over participatieplan

U kunt uw mening geven over het Participatieplan. In dit plan staan de planning, de onderwerpen en wie waarbij wordt betrokken én wie waarover beslist. Ook staat er in wat we met uw inbreng doen. Een voorbeeld uit het Participatieplan: inrichting station Doetinchem de Huet. We geven mensen die direct rond het station wonen de gelegenheid om een advies te geven. Het projectteam gebruikt dit advies om een voorkeursvariant te maken.  

Meepraten over de onderzoeksagenda milieu (NRD)

Samen met ProRail, gemeente Montferland en gemeente Doetinchem overwegen we of er een extra spoor van 9 km moet komen tussen Didam en Doetinchem de Huet. Door dit dubbele spoor kan de RegioExpres gaan rijden. Meer spoor en een snellere trein hebben op het milieu, natuur en gezondheid effect. Deze effecten moeten we vooraf goed in beeld hebben. En de maatregelen die we moeten treffen om de effecten zo klein mogelijk te maken of te compenseren. In de onderzoeksagenda staat welke aspecten we gaan onderzoeken, zoals geluid en effect op dieren. We geven ook aan hoe we de onderzoeken gaan uitvoeren.   

Vervolg

Het rapport over de effecten op het milieu komt bij het inpassingsplan. Het inpassingsplan of projectbesluit is de volgende stap die we gaan maken. Dit verwachten we medio 2023.

RegioExpres komt er alleen als Rijk meebetaalt

Een sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem maakt de reistijd 20 minuten korter. Dat vinden we zo belangrijk dat we nu het voortouw nemen samen met ProRail en de gemeenten om door te gaan. Het spoor is wel een verantwoordelijkheid van het Rijk. Daarom vragen we het Rijk om te investeren.