RegioExpres: deel uw ideeën

We willen de Achterhoek beter ontsluiten. Daarom overwegen we om dubbelspoor aan te leggen tussen de stations Didam en Doetinchem De Huet. Dit maakt de RegioExpres mogelijk: een trein die in beide richtingen tussen Winterswijk en Doetinchem op alle stations stopt, en dan als sneltrein doorrijdt naar Arnhem Centraal.
Gepubliceerd op: 28-oktober-2020

We nodigen iedereen uit om van 5 november tot en met 16 december 2020 op dit voornemen te reageren. Tijdens de online informatiebijeenkomsten op 16 en 18 november 2020 kunt u al uw vragen stellen. Omgevingsmanagers Jan van de Wouw (provincie Gelderland) en Kees Rensen (ProRail) vertellen waarom dit zo belangrijk is. “Wij zijn de bezoekers, zij de bewoners.”

De RegioExpres verbetert de verbinding van en naar de Achterhoek.

Van de Wouw: “Als de snelheidstrein rijdt, levert dit de reizigers van en naar de achterhoek een reistijdwinst van 13 tot 20 minuten op en een betere aansluiting op de treinen richting Nijmegen en de Randstad, waar veel mensen werken en studeren. Daarnaast zorgt de extra trein voor minder drukte in de reguliere stoptreinen. Voor de coronatijd reden treinen weleens perrons voorbij waar scholieren stonden te wachten, omdat ze vol waren. De A18 en A12 worden ook steeds drukker en we willen mensen graag een duurzaam alternatief bieden.”

Rensen: “Tussen Zevenaar en Didam ligt al dubbelspoor. Maar daarna stagneert het; vergelijk het met een snelweg waar je ineens van 4 naar 2 banen moet. Door het dubbelspoor door te trekken naar Doetinchem De Huet, kunnen we het volledig benutten. De RegioExpres kan op z’n vroegst in 2026 gaan rijden. Dan rijdt er inmiddels ook elke 10 minuten een trein in beide richtingen tussen Utrecht en Arnhem. Het is mooi als mensen dan meteen verder kunnen.”

Negatieve effecten beperken

Beide heren begrijpen dat zo’n groot project inwoners zorgen baart, bijvoorbeeld omdat ze vrezen voor geluidsoverlast of onveilige situaties. Rensen: “Bij ProRail zeggen we: ‘De veiligste overweg is geen overweg’. Voor de spoorverdubbeling en RegioExpres zoeken we naar veilige oplossingen. Ook werk ik samen met specialisten die in deze verkenningsfase onderzoek doen op het gebied van geluid, ecologie, archeologie, bodem, kabels en leidingen enzovoort. We gaan in de volgende projectfase een Milieueffectrapportage maken: we brengen daarbij alle milieugevolgen van dit project in beeld voor mensen, maar ook voor planten en dieren. En we kijken vooral hoe we mogelijk negatieve gevolgen van het project zo veel mogelijk kunnen beperken.”

Kennis bewoners is cruciaal

Van de Wouw: “Daarom willen we ook met bewoners, belangengroepen en maatschappelijke instanties in gesprek. Om hen te informeren, en om kennis op te halen.”

Rensen: “We willen mensen niet verrassen met onverwachte dingen zo dicht bij huis. Wij zijn de bezoekers, zij de bewoners. We betrekken inwoners bij onze plannen, en willen weten wat zij ervan vinden. Het project wordt beter door de combinatie van kennis van onze experts en omwonenden.”

Van de Wouw: “Zij leven in die omgeving en weten precies waar knelpunten zitten. Het gebeurt regelmatig dat we vanuit de omgeving ideeën krijgen. Deze bespreken we in ons projectteam en we koppelen terug wat we met deze ideeën hebben gedaan.”

Rensen: “En het is goed te weten waar zorgen zijn. In de buurt van overwegen is vaak een hele historie. Mensen hebben dingen meegemaakt en hebben daar ideeën over. Het is niet meer dan logisch dat wij als overheidspartijen luisteren naar wat voor lastige situaties er dreigen te ontstaan. Of we alles ook kunnen oplossen? We zijn open over wat wel en niet kan. Als iets niet kan, is dat geen onwil. Maar het is zonde van ieders tijd daar lang over te spreken. De veiligheid van het spoor, bijvoorbeeld, daar kun je niet aan tornen.”

Samenwerking

Provincie Gelderland en ProRail werken samen met gemeenten Montferland en Doetinchem, en betrekken de vervoerders Arriva en Connexion. Rensen: “We hebben daarnaast ook allemaal onze eigen belangen. Zo zet ProRail zich onder andere in voor veilige overwegen en een goed werkend spoornet voor zowel reizigers- als goederenvervoer.” Van de Wouw vult aan: “En de provincie wil dat Gelderland een prettige, goed bereikbare plek is om te wonen en werken. Maar we doen het samen. De samenwerking gaat ontzettend goed, ook tussen ons tweeën. We willen allebei zo veel mogelijk informatie delen en krijgen, en zo zorgen voor een mooi eindresultaat. Het is fijn om mensen in de Achterhoek straks blij te maken met een snelle verbinding tussen de Achterhoek en Arnhem. Maar onze drijfveer is vooral om iedereen goed te informeren, naar hen te luisteren en te helpen.”

Rensen: “Als het dubbelspoor en de overige aanpassingen straks klaar zijn zal waarschijnlijk tevredenheid overheersen. Maar laten we eerlijk zijn, voordat het zo ver is zullen er zorgen zijn over de mogelijke impact voor omwonenden en andere belanghebbenden. Het is onze taak deze mensen goed en op tijd te informeren en waar mogelijk die zorgen weg te nemen, en dat is mooi werk.”

Informatiebijeenkomsten

16 en 18 november 2020 organiseren provincie, ProRail en gemeenten Montferland en Doetinchem 2 online informatiebijeenkomsten. Tijdens deze avonden vertellen we u meer over de stappen die we al hebben gezet, de verkenning en het vervolg. Ook kunt u tijdens de online bijeenkomst via WhatsApp en sms vragen stellen aan medewerkers van provincie, ProRail en gemeenten. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie en om deel te nemen op de pagina over de bijeenkomsten.

  • bijeenkomst over grondgebied gemeente Montferland: 16 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur
  • bijeenkomst over grondgebied gemeente Doetinchem: 18 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur

Deel uw ideeën

We nodigen iedereen uit om van 5 november tot en met 16 december 2020 te reageren op het voornemen om vanaf Didam tot en met Doetinchem De Huet dubbelspoor aan te leggen en zo een RegioExpres mogelijk te maken, die tussen Arnhem en Winterswijk in beide richtingen 1 keer per uur gaat rijden. We horen graag wat u van dit idee vindt, wat we tijdens de verkenning volgens u niet mogen vergeten en wat eventuele andere aandachtspunten zijn. Ook kunt u ideeën delen over bijvoorbeeld de inrichting van de stations(omgevingen) in Wehl en Doetinchem De Huet.

Reageren kan op de volgende manieren:

  • digitaal: door een e-mail te sturen naar post@gelderland.nl, onder vermelding van ‘Verkenning RegioExpres, zaaknummer 2020-012979’
  • post: door een brief te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van ‘Verkenning RegioExpres, zaaknummer 2020-012979’
  • mondeling: door telefonisch contact op te nemen met Jan van de Wouw (omgevingsmanager RegioExpres) via 026 359 84 91

Na de verkenningsfase kiezen Gedeputeerde Staten een voorkeursalternatief. De verwachting is dat dit eind 2021 gebeurt.

Kijk voor meer informatie op de website van de RegioExpres. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.