Start trillingsonderzoek voor RegioExpres

In het najaar van 2022 start het trillingsonderzoek voor de RegioExpres. Dit onderzoek vindt plaats op verschillende locaties langs het spoor tussen Zevenaar en Doetinchem. De uitkomsten laten zien op welke manier de trillingen veranderen door de komst van de RegioExpres.
Gepubliceerd op: 7-oktober-2022

Trillingsonderzoeken

Aanpassingen aan het spoor kunnen zorgen voor verandering in trillingen. Bijvoorbeeld als een trein sneller gaat rijden of een nieuw spoor wordt aangelegd. Daarom onderzoeken we de komende maanden op welke manier de trillingen veranderen door de komst van de RegioExpres. 

Het trillingsonderzoek bestaat uit bureauonderzoek, metingen in het veld (maaiveld) en in gebouwen langs het spoor: 

 1 Maaiveldmetingen in het veld

In oktober vinden maaiveldmetingen  plaats op 12 locaties langs het spoor tussen Zevenaar en Doetinchem. Elke meting duurt 1 dag. Voor de metingen wordt meetapparatuur met kabels en sensoren geplaatst. Ook worden foto’s van de meetopstelling en de locatie gemaakt. 

De metingen vinden plaats op locaties waar mogelijk veranderingen optreden in de trillingen. Trillingen van spoorverkeer verschillen per locatie. Afhankelijk van de bodemopbouw, kunnen trillingen nog voelbaar zijn op grote afstand. Met deze maaiveldmetingen op specifieke locaties in de buurt van het spoor valt te bepalen hoe de trillingen vanuit het spoor zich verspreiden in de omgeving.

2 Woningmetingen in een aantal gebouwen

Vanaf december 2022 vinden woningmetingen plaats in een aantal geselecteerde woningen of gebouwen. Elke meting duurt 1 week. Uit de maaiveldmetingen- en berekeningen blijkt of de trillingen toenemen en op welke plekken. Op basis van die uitkomsten wordt een selectie gemaakt voor de metingen in gebouwen. 
 

Resultaten trillingsonderzoeken

De trillingsonderzoeken zijn onderdeel van de planuitwerking. Tijdens deze fase onderzoeken we de effecten van de komst van de RegioExpres op de omgeving en het milieu. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat welke onderzoeken we met welk doel uitvoeren. De uitkomsten van het trillingsonderzoek komen medio 2023 beschikbaar in het milieueffectrapport. 

Op basis van de uitkomsten van de milieuonderzoeken stellen we een ontwerp inpassingsplan of projectbesluit op. Daarin wegen we alle effecten af en neemt provincie Gelderland een besluit. In dit plan/besluit staat ook of er op basis van de onderzoeksresultaten maatregelen komen voor het beperken van de trillingen.

Meer informatie

Meer weten over trillingen rond het spoor? Meer informatie leest u op de website van ProRail.