Start ecologisch onderzoek voor RegioExpres

Van april tot eind november 2022 doen ecologen van Movares in opdracht van de provincie een ‘ecologisch veldonderzoek’ voor de RegioExpres. Dit gebeurt langs het traject van het beoogde extra spoor tussen Didam en Doetinchem De Huet. De uitkomsten geven meer inzicht in de bestaande ecosystemen.
Gepubliceerd op: 21-april-2022

Onderzoek naar planten en dieren voor RegioExpres

Specialisten onderzoeken de aanwezige planten en dieren langs het traject van het beoogde extra spoor voor de RegioExpres in de gemeenten Doetinchem en Montferland. Zij doen onderzoek naar de relatie tussen planten, dieren en de omgeving. Bijvoorbeeld naar vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen in brugconstructies. 

Meerdere inspectierondes geven meer inzicht

De uitkomsten van de inspectierondes geven meer inzicht in de bestaande ecosystemen. In diverse inspectierondes verzamelen de ecologen meer informatie over de aanwezige soorten die vanuit eerder onderzoek naar voren zijn gekomen. Voorbeelden zijn de huismus, de uil en vleermuizen.
De meeste inspectierondes voeren de ecologen uit vanaf de openbare weg. In Didam betreden zij privéterrein met vooraf gevraagde toestemming. De ecologen hebben een (warmte)camera en dragen reflecterende kleding.

Onderzoek naar planten en dieren voor RegioExpres

Projecten zoals de RegioExpres moeten verplicht getoetst worden aan de Wet natuurbescherming (Wnb). Op basis van de resultaten komt er een plan met maatregelen die nodig zijn om het spoor te verdubbelen. Ook wordt duidelijk welke vervolgstappen nodig zijn en welke ontheffingen of vergunningen er moeten komen. 

Milieuonderzoeken tijdens de Planuitwerking

Tijdens de Planuitwerking stelt de provincie een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ op. Hierin staat onder andere wat de aard en het doel is van de RegioExpres en welke milieueffecten in het MER (Milieueffectrapportage) worden onderzocht. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is het begin van de Planuitwerking. Deze notitie ligt van 28 april tot en met 8 juni 2022 ter inzage. U leest deze online, bij de gemeentes Montferland en Doetinchem en de provincie. Wilt u hierop reageren? Dan kunt u een zienswijze indienen.