Provincie Gelderland start planuitwerking RegioExpres

De verkenning naar de RegioExpres is afgerond. Het voorkeursalternatief voor de inpassing voor het tweede spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet is vastgesteld. Provincie Gelderland start de eerste fase van de planuitwerking voor de RegioExpres.
Gepubliceerd op: 13-januari-2022

Jan van der Meer gedeputeerde ov: “We nemen nu het voortouw om de vaart erin te houden zodat deze versnelling en verbetering er echt kan komen. De 20 minuten tijdswinst én een betere aansluiting op de Randstad en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen kunnen een grote bijdrage leveren aan de opgaven waar we in heel Nederland voor staan. Op het gebied van verstedelijking, woningbouw én klimaat."

Voorkeursalternatief

Om de RegioExpres te kunnen rijden is dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem-De Huet nodig. Het nieuwe spoor is gepland aan de zuidzijde van het bestaande spoor. Enige uitzondering hierop vormt het traject tussen station Didam en de overweg Zandweg. Hier zal het nieuwe spoor deels aan de noordzijde komen. In totaal maken we 11 overwegen veiliger. De opbrengst uit de participatie van inwoners en andere belanghebbenden speelde bij de planvorming een belangrijke rol. Zo is het voorkeursalternatief voor de aanpassingen aan de overwegen Beekseweg en Notenstraatje gebaseerd op schetsen van omwonenden. Voor station Wehl en Doetinchem De Huet is een extra perron gepland. Achter station Doetinchem De Huet gaat het aantal sporen terug van 2 naar 1. Hierdoor hoeft er geen nieuwe spoorbrug gebouwd te worden over de Oude IJssel. Gedeputeerde Staten leggen het besluit en VKA ter bespreking en oordeel voor aan Provinciale Staten begin 2022. 

Benodigde financiering moet nog komen

De verkenning laat zien dat de verwachte kosten zijn gedaald. Deze liggen tussen de € 91 en € 133 miljoen. Dit was € 107 tot € 168 miljoen. De provincie Gelderland reserveerde tot nu toe € 30 miljoen.  Jan van der Meer gedeputeerde ov: "We rekenen erop dat dit nieuwe Kabinet ook het belang van het oostelijk deel van haar spoorwegnet ziet. Dit jaar hopen we afspraken te kunnen maken met het Rijk over de financiering van de planfase."

RegioExpres nodig voor verstedelijkingsopgave Arnhem-Nijmegen en Foodvalley

De RegioExpres is het duurzame alternatief voor de dagelijkse files op de A12 en A18. De komst van de RegioExpres betekent een belangrijke verbetering in tijd en betrouwbaarheid. Maar is ook nodig om de verwachte reizigersgroei in de toekomst op te kunnen vangen. Gaat de RegioExpres niet rijden? Dan wordt de drukte in de treinen in de ochtendspits zo groot dat niet iedereen meer op het gewenste tijdstip met de trein kan reizen. De drukte in de treinen neemt zelfs toe tot het hoogste niveau van Nederland. Dat blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse van het Rijk. De spoorlijn vormt hiermee een knelpunt voor de verstedelijkingsopgave Arnhem – Nijmegen –FoodValley. Als gevolg van de extra woningen in Arnhem-Oost en de Liemers verwachten we een nog grotere reizigersgroei.

De Achterhoekse RegioExpres is onderdeel van het landelijke Toekomstbeeld OV. Hierin wordt onder regie van het Rijk het spoornetwerk voor 2040 bepaald. In de daaruit volgende uitwerking van de A12-corridor (Randstad – Arnhem – Duitsland) is de introductie van de RegioExpres de belangrijkste ontwikkeling op het spoor in het oosten van Nederland.

RegioExpres

De spoorlijn Arnhem – Winterswijk is de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Liemers en Achterhoek. En vormt een belangrijke toevoer voor het hoofdspoor richting Groene Metropoolregio Arnhem/Nijmegen, Food Valley en Randstad. Het is 1 van de drukste regionale spoorverbindingen van Nederland. Na realisatie van het tweede spoor kan de RegioExpres 1 keer per uur gaan rijden. Hiermee kan een tijdswinst worden geboekt van 20 minuten.