Financiering RegioExpres is rond

De financiering voor de RegioExpres is rond. Het Rijk kondigde aan €75 miljoen bij te dragen. Eerder had de provincie Gelderland al besloten om, boven op de eerdere €30 miljoen, nog €45 miljoen voor de RegioExpres bij te dragen.
Gepubliceerd op: 22-november-2022

Jaarlijks overlegt het Rijk met alle provincies over investeringen om Nederland bereikbaar te houden. In november 2022 is afgesproken dat Provincie Gelderland en het Rijk ieder de helft betalen van de aanleg van de RegioExpres. De kosten voor het dubbelspoor en wat daarmee samenhangt zijn geraamd op maximaal €150 miljoen. De exploitatie van de RegioExpres wordt opgenomen in het nieuwe vervoerscontract en de sneltrein gaat op zijn vroegst in 2027 rijden.

Samenwerking

De sneltrein is een project waarin Provincie Gelderland samenwerkt met Regio Achterhoek (8RHK ambassadeurs), Regio Arnhem-Nijmegen, gemeente Montferland en gemeente Doetinchem, ProRail en de vervoerders Arriva en Connexxion.
Op de foto van links naar rechts: directeur ProRail Noord en Oost Nederland, Danou Veenhof; staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen; gedeputeerde openbaar vervoer Jan van der Meer en Mark Boumans, voorzitter regio Achterhoek (8RHK ambassadeurs).

Vervolg RegioExpres

Nu het benodigde geld voor de komst van de RegioExpres gereserveerd is, gaan we verder met de planuitwerking. Tijdens deze fase onderzoeken we de effecten van de komst van de RegioExpres op de omgeving en het milieu. Medio 2023 komen de uitkomsten van de onderzoeken beschikbaar in het milieueffectrapport. Op basis daarvan stellen we een ontwerp inpassingsplan of projectbesluit op. Daarin wegen we alle effecten af en neemt provincie Gelderland een besluit. Het is medio 2023 ook mogelijk te reageren op de milieuonderzoeken en het plan of besluit.

In de tussentijd houden we u op de hoogte van de voortgang van de milieuonderzoeken via onder andere deze website en de nieuwsbrief. Ook voeren we de komende periode gesprekken met grondeigenaren, bewoners en betrokken organisaties.

Afspraken BO MIRT

De financiële bijdrage voor de RegioExpres is één van de afspraken die tijdens het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) is gemaakt. Een overzicht van alle afspraken voor heel Nederland staat in de MIRT-Kamerbrief. Het kabinet heeft deze brief maandag 14 november 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.