Belangstelling voor Inpassingsplan RegioExpres

Sneeuw en kou trotserend kwamen zo’n 50 inwoners uit Didam, Wehl en Doetinchem naar de informatieavond over het Inpassingsplan voor de RegioExpres. De sneltrein tussen Arnhem-Doetinchem en Winterswijk.
Gepubliceerd op: 17-januari-2024

Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 12 december 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage en mag iedereen hierop reageren. De informatieavond was bedoeld om inwoners en belangenvertegenwoordigers de gelegenheid te geven om vragen te stellen.

Bruikbare suggesties en goede sfeer

De afgelopen tijd hebben we veel momenten georganiseerd waarop we mensen informeerden over het project. Veel gesprekken aan de keukentafel en tijdens informatieavonden. Onder andere over geluid en trillingen. Het Inpassingsplan en alle onderzoeken zijn nu beschikbaar. Er bleken nog vragen te leven. Veel belangstelling trok de meterslange foto waarin het hele traject te zien was. Bezoekers gaven bruikbare tips en inbreng voor het inpassingsplan. Sommigen kunnen in het inpassingsplan verwerkt worden. Het gesprek hierover ervaarden bezoekers én projectteam als waardevol. De avond verliep in goede sfeer. 

Samenwerking

In het project werken ProRail, provincie en gemeenten nauw samen met elkaar. Het voltallige projectteam en de specialisten waren tijdens de avond aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

Meer informatie? Bekijk onze pagina over het project.