Akkoord voorstel maatregelen overwegveiligheid RegioExpres

Om de sneltrein RegioExpres mogelijk te maken is dubbelspoor nodig tussen de stations Didam en Doetinchem de Huet. De spoorverdubbeling heeft impact op de veiligheid van de overwegen langs het traçé.
Gepubliceerd op: 14-april-2021

Het pakket aan maatregelen ter compensatie van de gevolgen is goedgekeurd op basis dat de RegioExpres 1 x per uur rijdt.

Goedkeuring is positief voor de verkenning van RegioExpres

Om de RegioExpres mogelijk te maken is spoorverdubbeling nodig vanaf stations Didam tot en met Doetinchem de Huet. Op basis van een risicoanalyse zijn ProRail, provincie Gelderland en gemeenten Montferland en Doetinchem in 2020 een pakket aan maatregelen overeengekomen. Deze maatregelen compenseren de impact op de overwegveiligheid. Voorbeelden zijn onder andere het verleggen van de Beekseweg in Wehl zodat de overweg minder schuin het spoor kruist. Of het treffen van een voorrangsregeling bij de overweg in de Frieslandweg in Montferland.

Besluit positief voor de verkenning van RegioExpres

Het voorstel van maatregelen is ter controle voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ILT ging eind maart 2021 akkoord. De goedkeuring van ILT op het maatregelenpakket is positief voor de verkenningsfase van RegioExpres. Eind 2021 wordt de verkenningsfase afgerond met een voorkeursalternatief. Hierin wordt ook de input van de omgeving en belanghebbenden zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en (mede-)overheden meegenomen en afgewogen.