Planning RegioExpres

Planning

In spoorprojecten werken we samen met ProRail. We volgen voor de RegioExpres het kernproces van ProRail (initiatief, verkenning, planuitwerking en realisatie).

In de startfase (1e fase) in 2018 zijn samen met ProRail, regio Achterhoek, de vervoerders Connexxion en Arriva, gemeente Doetinchem 3 alternatieven ontwikkeld voor de verdere spoorverbetering Arnhem-Doetinchem-Winterswijk:

  1. Verbeteren kwartierdienst
  2. RegioExpres 1x per uur en verbeteren kwartierdienst
  3. RegioExpres 2x per uur en verbeteren kwartierdienst

In fase 2 van de verkenning zijn verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar de RegioExpres naar de voordelen, kosten, benodigde infrastructuur en belanghebbenden. De conclusies over de effecten van de RegioExpres, de benodigde infrastructuur en de kosten staan in de Nota Kansrijke Oplossingen (PDF 1,1 MB).

Op dit moment voeren we de 3e en laatste fase van de verkenning uit. Bij positieve besluitvorming door GS en PS in 2021 kan de RegioExpres in 2026 rijden. Natuurlijk is dit afhankelijk van de te volgen ruimtelijke procedures. Deze stappen zijn uitgeschreven in een routekaart. Bekijk de verhaallijn van de routekaart (PDF 60 kB).

Overzicht planning

Voorjaar 2018

Start verkenningsfase 1 en aanvullend onderzoek naar de komst van de RegioExpres 1x per uur. Afgerond mei 2018.

Najaar 2019 Verkenningsfase 2 naar de effecten van de RegioExpres en kansrijke oplossingsrichtingen voor het dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet. Afgerond op 10 december 2019 met GS besluit. De resultaten van het onderzoek naar reizigersaantallen, de effecten op de bereikbaarheid van de Achterhoek en het draagvlak voor de RegioExpres staan in “Notitie Kansrijke Oplossingen” (PDF 1,1MB)
2019 – 2021

Start verkenningsfase 3 uitwerking voorkeursoplossing. Dit doen we met ProRail, gemeenten Doetinchem en Montferland, Arriva en Connexxion en overige belanghebbenden uit de omgeving.
Documenten inspraakperiode najaar 2020:
- Kennisgeving voornemen en participatie RegioExpres (PDF 115 kB)   
Notitie Opgave verkenning RegioExpres (PDF 1 MB)   
Participatieplan RegioExpres (PDF 540 kB)   

2021

Besluitvorming voorkeursoplossing

2021 - 2024 Planuitwerking en ruimtelijke procedures. Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.
2025 – 2026 Realisatie RegioExpres