Steun van Provinciale Staten voor RegioExpres

De Verkenningfase naar de RegioExpres is afgerond. Het voorkeursalternatief voor de inpassing van een 2e spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet is vastgesteld. Provincie Gelderland start de 1e fase van de planuitwerking voor de RegioExpres, om zo de vaart erin te houden.
Gepubliceerd op: 17-februari-2022

Provinciale Staten bespraken op 16 februari het voorstel. Dit voorstel kreeg veel steun, suggesties (in het bijzonder voor de lobby naar Den Haag) en enkele kritische kanttekeningen over duurzaamheid.

Jan van der Meer gedeputeerde OV: “Ik ben heel blij met de steun van Provinciale Staten voor de RegioExpres. Het is van groot belang dat deze sneltrein naar de Achterhoek er komt. De aanwezigheid en inbreng van bestuurders uit de Achterhoek maakte dat nog eens nadrukkelijk duidelijk.”

Steun, maar ook Provinciale Staten kijkt naar Rijk voor financiering

Provincie Gelderland start de  1e fase van de planuitwerking voor de RegioExpres, om verdere vertraging te voorkomen. De benodigde financiering voor de RegioExpres moet nog worden geregeld. De verwachte kosten liggen tussen de € 91 en € 133 miljoen. Provincie Gelderland reserveerde tot nu toe € 30 miljoen.  Het spoorwegnet is van het Rijk. Provincie kijkt nadrukkelijk naar het Rijk voor de financiering van deze verbetering:  een verbinding tussen de regio Achterhoek, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Randstad.

Jan van der Meer: "We rekenen erop dat dit nieuwe kabinet ook het belang van het oostelijk deel van haar spoorwegnet ziet. Dit jaar hopen we afspraken te kunnen maken met het Rijk over de financiering van de planuitwerking. Als het Rijk deze kans pakt om echt iets te doen aan het verbeteren van Achterhoek/Arnhem/Randstad, dan kan al in deze kabinetsperiode de schop in de grond.”

Duidelijkheid over de investeringen en planning

Voor de RegioExpres is dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet nodig. Het nieuwe spoor is gepland aan de zuidzijde van het bestaande spoor. Enige uitzondering hierop vormt het traject tussen station Didam en de overweg Zandweg. Hier zal het nieuwe spoor deels aan de noordzijde komen. In totaal worden 11 overwegen veiliger gemaakt. Voor station Wehl en Doetinchem De Huet is een extra perron gepland. De 1e fase van de planuitwerking duurt naar verwachting 1 jaar. Dan moet er ook meer duidelijk zijn over de noodzakelijke investeringen vanuit het Rijk. Dit is ook van groot belang voor de direct omwonenden van het beoogde dubbelspoor.

RegioExpres duurzaam alternatief voor de overvolle A12 en A18

Provinciale Staten brachten nadrukkelijk de duurzaamheid van het project onder de aandacht. Zoals stikstofuitstoot, de inzet van dieseltreinen en het verleiden van automobilisten om de auto te verruilen voor de trein. In de projectbegroting is rekening gehouden met een mogelijke toekomstige elektrificatie voor dit deel van de spoorverbinding. Momenteel worden er  op het traject Arnhem – Winterwijk en landelijk proeven gedaan met batterijtreinen. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.